GRUNDERNA I AKTIEHANDEL.
          

Aktier

Intresset för att handla med aktier är idag stort och det finns många som följer börsen med stort intresse nu eftersom börsen är minst sagt skakig för tillfället. Man räknar med att 2,2 miljoner svenskar är aktieägare, och då räknar man inte in de som indirekt är aktieägare, genom sitt pensionssystem, eller genom att spara pengar i aktiefonder. Men vad är då egentligen en aktie? Och hur går det till rent praktiskt att köpa aktier?

Aktier är en ägarandel i ett aktiebolag. Om du köper en aktie i ett företag så blir du helt enkelt delägare i det företaget. Ett aktiebolag är en speciell form av bolag, där ägarnas risk är begränsad till den summa pengar som man betalade när man köpte aktien. Om företaget går i konkurs eller hamnar inför rätta så kan du som aktieägare därför aldrig åka dit, eller förlora mer pengar än det du betalade för aktierna. Varje ägarandel i aktiebolaget har en viss storlek. Aktiebolaget kanske har tusen aktier. Om du då köper en aktie så äger du en tusendel av bolaget. Ett aktiebolag kan också ha många gånger fler aktier än tusen stycken. Varje aktie ger en rösträtt på aktiebolagets årsstämma. En gång om året är nämligen alla aktiebolag skyldiga att ha en årsstämma, det är ungefär samma sak som ett årsmöte och där går man igenom sådant som aktiebolagets verksamhet för det kommande året. På årsstämman utses också en styrelse som kommer att styra bolaget. Som aktieägare kommer du därför inte att ha något att göra med själva driften av bolaget. Styrelsen utser en VD, en verkställande direktör, som har huvudansvaret för den dagliga driften av företaget.

En aktie ger också rätt till utdelning. Styrelsen föreslår ifall bolaget ska dela ut någon del av årets vinst till aktieägarna och hur stor utdelningen bör vara. Det är på årsstämman som sedan aktieägarna beslutar ifall någon del vinsten ska delas ut och hur mycket som ska delas ut. Ibland beslutar man att inte ha någon utdelning, utan att istället använda pengarna till bolagets verksamhet. Som aktieägare har du alltså möjlighet att få tillbaka en del av din insats i form av utdelningar. Man brukar skilja mellan A-aktier och B-aktier, där A-aktierna ger ett större inflytande i bolaget. Då kan de ursprungliga bolagsägarna släppa in mer kapital till företaget samtidigt som de ändå inte helt tappar maktkontrollen över företaget.

En aktie är också ett värdepapper som köps och säljs på börsen. Det är detta som kallas aktiehandel och det finns människor som tjänar stora pengar på att spekulera i aktier och att köpa och sälja i exakt rätt tid.