Börsen

Börsen är en marknadsplats för handel av aktier och andra värdepapper. Förutom aktier kan man köpa och sälja obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, warranter, optioner och terminer på börsen. Här i Sverige är det för det mesta Stockholmsbörsen som vi syftar till när vi pratar om börsen. Stockholmsbörsen drivs av företaget OMX. Företaget driver börserna i Stockholm, Tallinn, Helsingfors, Köpenhamn, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet The Nordic Exchange.

I februari 2008 blev företaget dessutom en del av NASDAQ OMX Group. Förutom Stockholmsbörsen finns det många andra välkända börser runt om i världen. I USA finns bland annat American Stock Exchange (AMEX) och New York Stock Exchange (NYSE) som är världens största börs med 2 764 företag listade och ett marknadskapital på 25 biljoner dollar. I London finns London Stock Exchange som är etablerad 1801 och är en av de största börserna i världen. NASDAQ är en helt elektroniskt baserad börs som är grundad 1971 och har sitt säte i New York. På NASDAQ listas ofta högrisk bolag och snabbväxande bolag med hög potential. Det finns ungefär 3200 företag listade på denna börs.

Förr var börsen en marknadsplats, som vilken marknadsplats som helst. Börsen hade ett kontor och där skedde handeln under kontorstid. I Sverige skedde handeln på Stockholmsbörsen i Börshuset i Stockholm. Världens börser har dock blivit elektroniserade på sista tiden. I juni 1990 blev Stockholmsbörsen elektroniserad och idag sker så gott som all handel via nätet. För att kunna handla på börsen så måste du ha ett VP-konto, ett värdepapperskonto, som du får tillgång till via din bank eller fondkommissionär.

Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen finns ungefär 300 företag noterade. Dessa är indelade i olika listor. Dels delas de in beroende på bransch, där indelningen följer GICS, Global Industry Classfication Standard. Där delas företagen in under ett tiotal olika branscher, som hälsovård eller energi, utifrån deras huvudsakliga verksamhet. Dels delas företagen också in beroende på bolagets börsvärde. De företag som är listade på Large Cap har ett börsvärde på över en miljard euro.

De företag som är listade på Small Cap har ett börsvärde under 150 miljoner euro. De företag vars börsvärde ligger mellan 150 miljoner euro och en miljard euro, återfinns på Mid Cap. Det finns även en handelsplats för mindre tillväxtföretag i Norden, First North. Övriga börser har likartad indelning för sina listade företag.

De olika företagens aktiekurser kan följas i tidningar, text-tv eller Internet. På nyheterna pratar man ofta om hur utvecklingen på Stockholmsbörsen har varit. Då syftar man på hur olika index har utvecklats i förhållande till föregående dag eller årsskiftet. Ett exempel på ett index är OMXS30, som är ett index som består av de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.