Fundamental analys

När man ska handla med aktier är det viktigt att kunna värdera dem, så man köper eller säljer aktien i rätt tid. För att kunna värdera aktien och ta reda på om den är köpvärd eller inte så måste man ta hänsyn till själva företaget, men också till hur marknaden ser ut. Traditionellt sett har man skiljt mellan två olika analysmetoder som har använts för att kunna analysera och värdera en aktie. Dessa metoder är teknisk analys och fundamental analys. Teknisk analys innebär att man tittar på marknaden. Man tittar på hur marknaden har sett ut, historiskt sett och använder dessa data för att förutsäga hur marknaden kommer att se ut den närmsta tiden. Man utgår från att marknaden har cykler med konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar och man tror att dessa kommer med regelbundna mellanrum.

Fundamental analys innebär istället att man tittar på företaget. Man studerar företagets bransch, deras konkurrenter, deras tidigare verksamhet och deras kommande verksamhet, för att på så sätt ta reda på om man tror att det är ett företag som kommer att gå bra på marknaden eller inte. Aktieanalytikerna har tidigare ansett att dessa två metoder är varandras motsatser, att man måste välja en av de båda metoderna och följa den. De som har förespråkat fundamental analys har sett ner på den tekniska analysen och tvärtom. Idag har man dock gått ifrån detta allt mer och nu anser man att den bästa och mest rättvisa analysen fås genom att kombinera de båda metoderna.

När man använder sig av fundamental analys så värderar man företaget, för att på så sätt komma fram till en rimlig analys av aktien. Om företagets värde är högre än aktiekursen så är det läge att investera i aktier från företaget. Om företagets värde är lägre än aktiens kurs så ska man avstå från att köpa aktier, eller kanske till och med sälja det innehav man har. I fundamental analys använder man sig mycket av företagets balansräkning och resultaträkning. Dessutom räknar man fram nyckeltal som substansvärde, p/e-tal och direktavkastning. Fundamental analys sägs passa bäst på lång sikt.

Företagsvärdering och utifrån bolagets redovisade vinst

En fundamental analys handlar alltså om företagsvärdering och utifrån bolagets redovisade vinst, omsättning, kassaflöde och annat, så försöker man att prognostisera, eller förutsäga företagets framtida utveckling. I teknisk analys försöker man istället att förutsäga den framtida utvecklingen av börsen genom att studera trender och cykler på marknaden, samt genom att studera aktieägarnas köp- och säljbeteenden på marknaden.