Köpa aktier

För att kunna handla med aktier, det vill säga köpa och sälja aktier, så behöver du först och främst ett VP-konto, Värdepapperskonto. Detta skaffar du hos din bank eller hos en fristående fondkommissionär. Banken eller fondkommissionären kommer att registrera ditt konto hos Värdepapperscentralen, som i sin tur kommer att skicka dig kallelse till årsstämman, ser till att du får utdelning på dina aktier samt tar hand om annat som händer med dina aktier under tiden du har ditt aktieinnehav. Till ditt VP-konto kopplas sedan ett transaktionskonto, exempelvis ditt lönekonto, som gör att du snabbt och enkelt kan överföra pengar till VP-kontot för att köpa aktier. Idag väljer de flesta att handla med aktier över nätet. Det är ett enkelt och bekvämt sätt där du snabbt kan se i realtid hur mycket respektive aktie är värd. Du kan sitta hemma, eller vart som helst och handla med aktier, bara du har tillgång till en dator med Internetuppkoppling.

Courtage

Du kan visserligen handla med enskilda aktier, men det vanligaste är att man handlar med en börspost. Den kan innehålla ett hundra eller två hundra aktier. När du handlar med aktier måste du betala en avgift till din bank eller fondkommissionär. Det kallas för courtage. Antingen är courtaget procentuellt eller så är det ett fast courtage. Vanligt är att ett fast courtage ligger på femtio till hundra kronor och att det procentuella courtaget ligger mellan 0,10 procent och upp till 0,65 procent. Näthandlarnas courtage är lägst, eftersom de har minst kostnader för att administrera din köp- eller säljorder. Deras courtage kan ligga mellan 0,10 till 0,30 procent. Ibland finns det en minimiavgift för courtaget, där det minsta courtaget som debiteras är på femtio kronor, oavsett hur lite aktier man sålt. En del fondkommissionärer har istället en fast månadsavgift istället för courtage.

Förr fick man ett ägarbrev när man köpte en aktie. Detta får man inte längre, från och med hösten 1990 så har de fysiska ägarbreven ersatts med ett värdepapperslöst system. Istället registreras alltså alla aktier hos Värdepapperscentralen, där man kan få ett slags kontoutdrag där ens aktieinnehav finns noterat. När du handlar med aktier kan du bestämma en limit. Det betyder att du väljer den kurs som du vill köpa aktien för. Om du vill köpa en aktie och sätter en limit på 22 kronor så innebär det att du inte behöver köpa aktien för mer än 22 kronor, men det finns också en risk för att du blir utan aktier ifall kursen inte går så långt ner som till 22 kronor, den kanske stannar på 23 kronor. Du väljer hur länge ordern ska ligga ute, vanligt är en vecka. Om du inte vill ha någon köplimit så kan du istället välja att köpa aktien till bästa möjliga kurs. Det innebär att du köper aktien oavsett vilket pris den hamnar på och då får säljaren bestämma priset, vilket kan innebära att du inte får något fördelaktigt pris. Det kan vara riskabelt ifall börsen svänger mycket för tillfället.