Teknisk analys

Det är viktigt att kunna värdera och analysera aktierna för att kunna förutsäga ifall du tror att de kommer att gå bra eller dåligt på börsen den kommande tiden. Man brukar skilja mellan teknisk analys och fundamental analys och det bästa sättet att analysera en aktie är att kombinera de båda metoderna. I fundamental analys tittar man på företaget. Man värderar företaget för att på så sätt försöka komma fram till hur mycket aktien är värd. Om företagets värde är högre än aktiekursen så kan det vara läge att investera i aktien. Teknisk analys innebär att man tittar på marknaden, hur köpare och säljare agerar och hur själva marknaden beter sig utifrån detta. Aktier rör sig hela tiden i trender, upp och ner, och det är läge att köpa när aktien just är på väg upp, och sälja just när aktien är på väg ner. Med teknisk analys lär du dig att känna igen dessa trender och lär dig se ungefär vart aktien är på väg den kommande tiden.

Teknisk analys

Teknisk analys fungerar bra både på kort och på lång sikt

När man använder sig av teknisk analys så utgår man från hur marknaden har sett ut, historiskt sett. Man tittar på diagram och tabeller för att se hur det har sett ut tidigare och detta använder man för att skapa en förutsägelse över framtiden. De som förespråkar teknisk analys anser att marknaden följer stadiga mönster och trender, som varierar med konjunkturnedgångar och konjunkturuppgångar. Teknisk analys fungerar bra både på kort och på lång sikt. Bäst fungerar teknisk analys på de aktier där handeln av aktier är stor, det vill säga de aktier som har bra likviditet.

Tidigare har aktieanalytiker varit strikt uppdelade i dem som använder sig av teknisk analys och dem som använder sig av fundamental analys. De har ofta stått i motsats till varandra. Många som använder sig av teknisk analys menar att den fundamentala analysen begränsar och försvårar marknaden så att det blir svårare att använda sig av teknisk analys. Många som förespråkar teknisk analys menar också att fundamental analys inte fungerar eftersom all relevant information om företagen redan finns inbakat i aktiekursen. Dessutom menar de att det omöjligt att bevaka alla ekonomiska händelser som påverkar börskurserna. Idag är det dock så att man mer och mer inser att båda sätten att analysera en aktie är bra för att skapa en riktig helhetsbild av aktiens värde. Många aktieanalytiker använder därför både teknisk analys och fundamental analys, sida vid sida, när de ska analysera och värdera en aktie.